عنوان محصول در این قسمت قرار میگیرد.

توضیحات محصول در این قسمت باید درج شود.

برای اضافه کردن محصولات هم باید از قسمت افزودن نوشته اقدام شود.

از ستون کناری > دسته‌ها باید تنها محصول مورد نظر را انتخاب و تیک زد تا محصول درج شده تنها در بایگانی آن محصول قابل نمایش باشد.

اگر تیک سایر محصولات زده بشه، محصول مورد نظر در بایگانی آنها نیز خواهد بود.