عنوان پروژه در اینجا قرار میگیرد

متن توضیحات پروژه در این قسمت قرار میگیرد.

برای اضافه کردن تصویر به مطلب از گزینه > افزودن پرونده چند رسانه‌ای استفاده شود.

برای مشخص کردن تصویر ویژه هر مطلب ( پروژه یا محصول ) از قسمت تصویر شاخص در ستون کناری استفاده می‌کنیم.

 

sun1