مشاوره و راهنمایی

گروه فرا با اتکا به تجارب و توان فنی در راستای نیل به اهداف فوق و جلب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان بطور مستمر تلاش می نمایند و دارای تخصصهای مختلف، جهت انجام و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه برق بر حسب نیاز کارفرمایان خود می باشد.