روشنایی و نور پردازی

طراحی روشنایی ، نورپردازی ، نور ، روشنایی ، لامپ LED ، لامپ کم مصرف ، روشنایی بهینه ، صرفه جویی در مصرف برق ، بهینه سازی در مصرف انرژی

طراحی و اجرای نورپردازی و انجام محاسبات روشنایی و نورپردازی

طراحی های پروژه های روشنایی و نورپردازی جدید بصورتی که با واقعیت مطابقت داشته باشد ، محاسبه روشنایی با استفاده از نرم افزارهای مرتبط و انتخاب منابع نوری و … از خدمات ارایه شده توسط گروه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایران می باشد.

ارایه المانها و محصولات نورپردازی ویژه بصورت سفارشی و اختصاصی برای پروژه ها

بارها پیش آمده که در پروژه ای منبع روشنایی مناسب با نیاز و متناسب با طرح پیشنهادی نورپردازی خود را در بازار نیافته ایم یا قیمت آن به قدری بالاست که کل پروژه را از توجیح خارج می کند یا کیفیت جنس موجود به قدری پایین است که ریسک استفاده از آن بسیار بالاست یا امکان مالی یا زمانی برای واردات آن وجود ندارد.در این گونه موارد تنها را چاره ساخت آن منبع نوری است.از اینرو ما بر آن شدیم که متناسب با پروژه، در صورت نیاز اقدام به ساخت منابع روشنایی خاص مختص آن پروژه نماییم.