برنامه نویسی

همکاری در زمینه طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی دیجتال و آنالوگ  ، برنامه نویسی و پروژه های صنعتی با موضوعات (الکترونیک و کامپیوتر)

  • برنامه نویسی
  • طراحی مدارات الکترونیک
  • طراحی برد مدارچاپیpcb
  • طراحی شماتیک
  • مهندسی معکوس
  • برنامه نویسی میکروکنترلرها
  • طراحی مدارات روشنایی LED
  • کنترلرهای LED
  • طراحی نمونه
  • تولید ،مونتاژ و تست.